לדף שלנו בפייסבוק -  Skype Me!
02-5820959
הזמינו באתר
או התקשרו אלינו

תנאים כלליים והגבלת אחריות


בהתאם לתקנות שירותי תיירות (גילוי נאות), התשס"ג- 2003 התנאים שלהלן, יחולו על הנוסע המזמין אחד ממוצרי חברת אריאל א. תיירות בע"מ ויהוו חלק בלתי נפרד מתנאי התקשרותו עמם לצורך הזמנתו. שירותי התיירות והטיסות המוצעים לנוסעים בתנאים המפורטים להלן ועצם הרשמת הנוסע, מהווה את הסכמת הנוסע לכל התנאים וההגבלות המפורטים בדף זה והמתייחסים למוצרים השונים.

כללי

המידע, המופיע בחוברות המארגנים,באתר האינטרנט של החברה או בכל פרסום אחר של החברה ,  שאוב מתוך פרסומי אתרי הנופש השונים בספרות המקצועית ו/או באתרי האינטרנט ואין המארגנים אחראים לדיוקם המוחלט. הנתונים, המפורטים בחוברות המארגנים, באתר האינטרנט של החברה  או בכל פרסום אחר של החברה נכונים ליום הדפסת החוברות או ליום הופעת החומר ופרסומו באתר החברה ואין המארגנים אחראים לשינויים בנתונים אלה, שהתרחשו או שעלולים להתרחש במהלך העונה. המחירים, המתפרסמים על ידי המארגנים, מותנים בהזמנה ובתשלום מראש.

פערי מחירים

המחיר הנגבה עבור ההזמנה, כפי שהוסכם בין הנוסע למארגנים(אריאל א. תיירות בע"מ) בעת עריכת ההזמנה, הינו מחייב וכל טענה, כי ניתן היה לרכוש שירות זה במחיר נמוך יותר, לא תתקבל על ידי המארגנים.

בתי מלון- כללי

הכניסה לחדרים הינה, בדרך כלל, החל מהשעה 14:00 ויציאה מהם עד השעה 11:00 בצוהריים וזאת ללא קשר למועדי הטיסות. לא ניתן להבטיח כניסה מוקדמת או יציאה מאוחרת.

מובא בזאת לידיעתכם במפורש, כי ייתכנו מקרים של תפוסת יתר, אשר בהם ייאלץ בית המלון ו/או הספק המקומי בחו"ל, לשנות את בית המלון המוזמן ו/או השירות המובטח. במקרה המתואר לעיל, יידאג בית המלון המעביר ו/או הספק המקומי בחו"ל, להעביר את הנוסע למלון ברמה זהה ו/או לספק שירות דומה לשירות שהובטח. האחריות לגבי תהליך העברת הנוסע למלון אחר חלה על הגורם מספק השירות דהיינו, על בית המלון המעביר ו/או הספק המקומי בחו"ל. משום שאין למארגנים כל ידיעה על כך מראש ו/או אפשרות להתערב בדבר, מוסכם בזאת, כי אין הם אחראים לכך. כיוון שהדבר אינו בשליטת המארגנים כלל וכלל, אין לראות הודעה לנוסע על קבלת אישור למלון עוד בזמן היותו בארץ ו/או הוצאת שובר למלון ו/או הנפקת מסמך המאשר מלון, כהתחייבות לספק אותו בלבד, אלא בכפוף לאמור לעיל.

במצב של תפוסת יתר, אין המארגנים מתחייבים, כי מתן השירותים במלון המחליף יהא זהה לזה שבמלון המוחלף. 
המארגנים אינם אחראים על הפעלתו היומיומית של המלון, לרבות תקינות מערכותיו, שעות הפעלת מיזוג האוויר, גודל החדרים, רמת האוכל, רמת השירות וכד'.
חלק מן השירותים המוצעים על ידי בית המלון הינם עונתיים ולא פועלים בכל ימות השנה. הנהלת המלון רשאית בכל עת, לסגור זמנית אלו מן המתקנים או להפסיק מתן שירות כלשהו ואין המארגנים אחראים לכך.
יצויין מפורשות, כי אין מערכת מיזוג האוויר בבית המלון על כל חלקיו, נמצאת באחריות המארגנים וכי הם לא יישאו באחריות כלשהי להפעלתה, אף אם בתיאור בית המלון נאמר, כי הוא מצוייד במערכת מיזוג אוויר. באתרי הנופש השונים, מופעל מיזוג האוויר לשעות ספורות ביממה וזאת בהתאם לתקנות האנרגיה בכל מדינה. באיי יוון ותורכיה למשל, נהוג לכבות את המיזוג במשך שעות היום לצורכי חיסכון. אין המארגנים אחראים להליכי שיפוצים ו/או בניה בבית המלון או בסמוך לו ו/או לרעשים למיניהם, הנשמעים על ידי הנוסע בעת שהותו בבית המלון.

כלכלה

כלכלה על בסיס BB- ארוחת בוקר קונטיננטלית/בופה בלבד.
כלכלה על בסיס
HB- ארוחת בוקר וארוחה חמה נוספת. בחלק מן המלונות נקבע עבור הלקוח, כי המדובר בארוחת בוקר + ארוחת ערב.
כלכלה על בסיס
FB- שלוש ארוחות. 
כלכלה על בסיס
AI- שלוש ארוחות + שתיה קלה + אקסטרות שהמלון בוחר להעניק ללקוחותיו.
בחלק מהמלונות, מניין הארוחות יספר מרגע ההגעה ועד לרגע העזיבה ולכן, במידה וההגעה לבית המלון ביום הראשון תהיה לאחר גמר מתן ארוחת הערב ו/או העזיבה ביום האחרון תהיה לפני מתן ארוחת הבוקר, לא תינתנה לאורחים ארוחות חליפיות.
בחלק מבתי המלון נדרשת תוספת תשלום עבור אקסטרות בארוחות, שבית המלון מציע ללקוחותיו ואין הדבר בידיעתם ו/או נתון לשליטתם של המארגנים ועל כן מוסכם כי אין המארגנים נושאים באחריות לכך.

שיבוץ החדרים

קבלת החדרים הינה על פי ההיצע הקיים (RUN OF THE HOUSE). אין באפשרות המארגנים להבטיח מראש חדר בבית המלון, הממוקם על פי דרישות הלקוח, כגון בקומה מסויימת ו/או באגף מסויים ו/או חדרים צמודים ו/או חדרים מחוברים, אף אם הוזמנו מראש, והדבר מסור לשיקול דעתו הבלעדי של המלון. במספר בתי מלון קיימים, בנוסף לבניין המרכזי גם אגפים שונים, כדוגמת: וילות ובונגלוסים, המהווים חלק בלתי נפרד מבית המלון. המארגנים אינם יכולים להבטיח שכל הנוסעים יישתכנו בבניין המרכזי.

חדר זוגי

ברוב בתי המלון, ישנן בחדרים הזוגיים מיטות נפרדות ואין כל אפשרות להבטיח מיטה זוגית, אף אם הוזמנה מראש ואף אם נרשם על גבי השובר DB, והדבר נתון לשיקול דעתו הבלעדי של המלון.

חדר לשלושה

במקרה של הזמנת חדר לשלושה, בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטה שלישית לחדר זוגי רגיל ולעיתים המיטה השלישית הינה מיטה מתקפלת. בחדר עבור שני מבוגרים וילד, בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטת ילד כמיטה שלישית.

חדר לארבעה

במקרה של הזמנת חדר לארבעה, בתי מלון רבים נוהגים להכניס שתי מיטות נוספות לחדר זוגי רגיל ולעיתים המיטות הנוספות הינן מיטות מתקפלות.

הגעה מאוחרת

במידה והנוסע מתעתד להגיע לבית המלון לאחר השעה 18:00, יש להודיע על כך מראש בעת ביצוע ההזמנה. במידה ולא תימסר הודעה על כך מראש ולא יישמר בבית המלון חדר עבור הלקוח, לא יישאו המארגנים באחריות לכך.

דירוג בתי המלון

TC או C- דרגת תיירות. 3 כוכבים או B או STC - דרגת תיירות טובה.
4 כוכבים או
A או FC - דרגה ראשונה.
5 כוכבים 
DLX / דה לקס- דרגת 5 כוכבים פלוס.
מודגש בזאת במפורש, כי דירוג בית המלון ורמת שירותיו נקבעים ומאושרים ע"י משרד התיירות המקומי בכל מדינה ומדינה ולפיכך, אין להשוות דרגות בין מדינות שונות.
כל הפרטים באשר למתקני בית המלון, המפורסמים על ידי המארגנים, לקוחים מפרסומי בתי המלון והמארגנים אינם נושאים בכל אחריות, במידה וחלק מהשירותים המוצעים על ידי בית המלון, הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה.

הפסד/תוספת לינה עקב שינויים בזמן הטיסה

באם כתוצאה משינויים בזמני הטיסות, ייגרמו לנוסע הפסד/תוספת לינה במלון המוזמן, לא יישאו המארגנים בהפסד/תוספת התשלום ששולמו על ידי הנוסע. כמו כן, באם כתוצאה מאיחורים בטיסות, ייגרם לנוסע הפסד ארוחות במלון המוזמן, לא יישאו המארגנים בעלות הפסד הארוחות. 

NON SHOW

במקרה של אי הופעת הנוסע ליעד שנקבע בשובר, יחוייב הנוסע ו/או משרד הנסיעות ו/או סוכן הנסיעות במחיר, שיחוייבו המארגנים וכל זאת בהתאם לנסיבות.

העברות

העברות הנוסעים משדה התעופה לבית המלון ובחזרה, מתבצעות באמצעות רכב מאסף ועל כן ייתכן והנסיעה תתארך, עקב איסוף/ הורדת נוסעים בבתי מלון שונים. במידה ובנסיבות כלשהן, נאמר לנוסע על ידי הנציג המקומי, לנסוע במונית כתחליף להעברה, דמי הנסיעה יוחזרו לנוסע אך רק עם המצאת קבלה מתאימה.

השכרת רכב

לצורך השכרת רכב, נדרש הנוסע לכרטיס אשראי בינלאומי ולעיתים אף לשני כרטיסי אשראי בינלאומיים שונים. כמו כן, נדרש הנוסע לרשיון נהיגה בינלאומי וישראלי. במידה ואלה לא יימצאו ברשותו של הנוסע, לא יימסרו לו רכבים בתחנות השכרת הרכב. חברת ההשכרה אינה מתחייבת לספק רכב מדגם מסויים, אלא מקבוצת רכבים מסויימת בלבד.

אשרות ודרכונים

הנוסע הישראלי חייב באשרות כניסה לחלק מן היעדים המופיעים בחוברות המארגנים השונות. אין המארגנים אחראים לנזקי הנוסע, אם ייגרמו, כתוצאה ממצב של אי השגת אשרה מתאימה ו/או יציאה ללא אשרה כלל ו/או יציאה עם אשרה לא מתאימה. על הנוסע לוודא, כי ברשותו דרכון, אשר יהא בתוקף למשך חצי שנה לפחות, מיום יציאתו את הארץ. אין המארגנים אחראים לנזקי הנוסע, אם ייגרמו, עקב הגעתו לטיסה, כשברשותו דרכון, שאינו תקף למשך חצי שנה לפחות מיום יציאתו את הארץ, ו/או עקב יציאתו של נוסע את הארץ עם דרכון מוגבל ו/או עקב אי התרת כניסתו של נוסע לארץ מסויימת מסיבה כלשהי.

טיסות

כל הזמנה בטיסות שכר, חבילת שכר (טיסה ומלון), השכרת רכב, מלון (בארץ ובחו"ל) וטיול מאורגן חלים עליה דמי ביטול מרגע ביצוע ההזמנה ו/או אישורה ובהתאם לתנאי ספקי השרות השונים. 
בטיסות סדירות דמי ביטול שונים לפי סוגי הכרטיסים , ויש לוודאם טלפונית עם המשרד ,דמי ביטול על מוצרים מיוחדים כמו אוניות אתרי מרפא יש לוודא את פרטיהם טלפונית עם המשרד. 
הודעות על ביטול חיבות להישלח בכתב, בפקס או בתקשורת אלקטרונית אל  אריאל א. תיירות בע"מ, ע"י הלקוח ומחייבות את הלקוח ליידע את חברת אריאל א. תיירות על קבלת במסמך, ללא אישור קבלת המסמך ,לא יאושר הביטול וייחשב כאילו לא נשלח. הטיסות מסוג "שכר", כהגדרתן בחוק ו/או בתקנות ו/או באמנות בינלאומיות,יחולו עליהן כל ההוראות המתאימות לעניין המופיעות שם ובתנאים הנקובים בכרטיס הטיסה, בהתאם לנסיבות. יצויין מפורשות, כי ייתכנו שינויים בשעות ובמועדי הטיסה ו/או בזהות המוביל האווירי, חלקם אף ללא הודעה מוקדמת ושינויים אלה הינם באחריותו הבלעדית של המוביל האווירי. על הנוסע חלה חובה להתעדכן בשעת הטיסה הלוך במודיעין שדה התעופה, לכל היותר 12 שעות לפני המראתה. באם לא יעשה כן, מוסכם כי לא תשמע כל טענה בענין שעת הטיסה הלוך. חובה על כל נוסע, בלי יוצא מן הכלל, להתעדכן מיוזמתו בשעת הטיסה חזור, באמצעות הנציג המקומי או באמצעות מוקד אישורי הטיסה, בהתאם לנסיבות. חובה על הנוסע לוודא, כי הנו מעודכן בדרך בה הנו אמור לוודא את שעת הטיסה חזור עוד טרם יציאתו מהארץ. מובהר בזאת, כי הארוחות המסופקות בטיסות השכר אותן משווקים המארגנים, הינן באחריותו הבלעדית של המוביל. המארגנים אינם יכולים להבטיח לנוסע אוכל מסוג מסויים, כגון אוכל כשר או צימחוני בטיסות ונוסע, החפץ לאכול אוכל מסוג מסויים בטיסות, יציין זאת בעת עריכת ההזמנה והמארגן יעביר את הבקשה למוביל. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי במרבית חברות השכר, לא ניתן לקבל אוכל כשר ו/או צימחוני וכי למארגן אין כל שליטה ו/או אחריות לאספקת האוכל המבוקש.

רשימת המתנה בטיסות סדירות - במקרים מסויימים תינתן ללקוח אופציה לשליחת בקשה לרישום ברשימת המתנה. בקשה. זו הינה בגדר פניה בלבד ואינה הזמנה, למשרד הנסיעות / לאריאל א. תיירות בע"מ אין כל התחייבות לאשר את המחיר ו/או את המקום בטיסה והוא כפוף לתוקף המחיר וזמינות המקום. 

 

תינוקות

הנחה בגין תינוקות, מותנית בכך שגיל התינוק אינו עולה על שנתיים. במידה ויימצא תינוק שגילו עולה על גיל שנתיים ואשר ניתנה בגינו הנחת תינוקות, תחול על ההורים תוספת תשלום, הן בשדה התעופה והן בבית המלון. המחיר, המשולם על ידי הנוסע בעבור תינוק מתחת לגיל שנתיים, אינו כולל מקום מושב על הטיסה. 

ילדים

הנחה בגין ילדים מותנית בכך שגיל הילד אינו עולה על 12 שנים. במידה ויימצא ילד המבוגר מגיל 12 שנים, אשר ניתנה בגינו הנחת ילדים, תחול על ההורים תוספת תשלום, הן בשדה התעופה והן בבית המלון.

מחירים

המחירים, המפורסמים בחוברות המארגנים, נקבעו על פי המטבע הנקוב והמפורט בגוף החוברות.או אתר החברה – אריאל א. תיירות בע"מ, מחירי החבילות, נקבעו לפי תעריפי נותני השירותים בפועל ושינוי בתעריפים ו/או בשער החליפין עשוי להביא לשינויים במחירים הנקובים בחוברות המפורסמות על ידי המארגנים או אתר החברה. המארגנים רשאים לשנות את המחירים המתפרסמים בחוברות או באתר החברה עקב שינויים בשערי המטבעות בכל עת וללא קשר למועד ו/או אישור ההזמנה. מוסכם וברור על הצדדים, כי המארגנים לא יישאו באחריות כלשהי להבטחת מחירי החבילות ועל כן, לא יידרשו המארגנים להחזר כספים בגין הפרשים כלשהם, הנובעים משינויים בשערי המטבעות ובתעריפים.

שינויים במוצר הנרכש

המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לבטל ו/או להחליף כליל או חלקית כל טיסה ו/או טיול ו/או חבילה ו/או כל שירות אחר, שנרכשו על ידי הנוסע במסגרת שירותי התיירות וזאת על פי שקול דעתה בלבד, באם מספר הנוסעים אינו מצדיק את ביצוע הטיסה ו/או הטיול ו/או החבילה ו/או השירות האחר וכן מכל סיבה אחרת, המצדיקה את הביטול, אף ללא כל הודעה מראש.

ביטוח ואחריות

המארגנים אינם אלא מתווכים בין סוכן הנסיעות ו/או הנוסע לבין ספקי השירותים השונים ובכלל זאת מובילים אוויריים, תחבורה, ספנות, בתי מלון, אתרי קמפינג, כפרי נופש, שירותי קרקע, מסעדות, מדריכים מקומיים ומארגני טיולים, הסעות וכיו"ב. מובהר בזאת מפורשות, כי למארגנים אין כל קשר ו/או חלק ו/או יכולת להשפיע על פעולתם של גופים אלה ולפיכך מוסכם, כי אין המארגנים אחראים בכל צורה שהיא לתקלות, שיבושים עיכובים ונזקים למיניהם, אשר עלולים להיגרם כתוצאה מאי ביצוע או ביצוע חלקי או ביצוע לקוי של השירותים המסופקים על ידי נותני השירותים או מי מטעמם ו/או המפורסמים בחוברות המארגנים ו/או באתר האינטרנט של המארגנים. השירותים הנ"ל מבוצעים על אחריותם המלאה של ספקי השירותים השונים. לנוסע קיימת הזכות, לתבוע ישירות את נותני השירותים השונים בגין נזקים, שנגרמו עקב מעשה או מחדל של נותני שירותים אלה. אין המארגנים אחראים לנזקי הנוסע הנגרמים כתוצאה מתאונות, מחלות והוצאות רפואיות כולל הוצאות אישפוז, הריון (נדגיש כי יש חברות תעופה מתנות טיסה מעל שבוע 26, באישור רופא),  נזקי כבודה, אבידות מטען, מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון וכל רכוש אחר, אסונות טבע, גניבות, שוד וכל מעשה אלימות אחר וכד'. מאחר ובמוצרים המוצעים על ידי המארגנים לא נכלל ביטוח, מומלץ בזאת לנוסע לבטח את עצמו ואת מטענו על חשבונו בביטוח אישי נרחב, המכסה על הנזקים והאירועים המוזכרים לעיל וכן על מצב של ביטול הזמנה.

כח עליון:
סוכן הנסיעות ו/או הנהלת אריאל א. תיירות בע"מ יהיו פטורים מאחריות כלפי הנוסעים בכל הקשור לביטול ו/או שינוי בתוכניות החופשה בכל פרק זמן שהוא אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה מכח עליון, שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אוויר, מרי אזרחי, מלחמה, מבצע צבאי, פלישה, מרד, מגיפות, מחלות, חרם, מעצרים, תקלות טכניות או כל פעולה של כח עליון שמעבר לשליטת המארגן בין אם צפוי ו/או בלתי צפוי. סוכן הנסיעות והנהלת אריאל א. תיירות בע"מ מציעים לנוסע לבטח את עצמו, על חשבונו, בביטוח אישי נרחב המכסה את הנזקים וכל האירועים המתוארים לעיל.

חילוקי דעות

אין המארגנים אחראים למידע, שאינו נמסר בכתב על ידם ו/או הסותר את הכתוב בחוברות המארגנים או באתר החברה , אריאל א. תיירות בע"מ. המארגנים יחוייבו אך ורק על פי האמור בחוברותיהם או באתר החברה ואין הם מחוייבים על ידי הצהרות והודעות בעל פה של עובדיהם ו/או סוכן הנסיעות ו/או ספקי השירותים השונים ו/או על ידי הצהרות והודעות, שנכללו בעיתון ו/או באינטרנט ו/או בפרסומת על ידי סוכן הנסיעות ו/או ספקי השירותים השונים. מובהר בזאת, כי אין בסמכות מי מעובדי המארגנים להתנות על האמור בתנאים אלו ו/או להבטיח דבר הסותר אותם. בכל מקרה של חילוקי דיעות, יחייבו תנאי חוברות המארגנים או אתר החברה אריאל א. תיירות בע"מ.

הסכמת הצדדים

בעצם עריכת ההזמנה עבור הנוסע ו/או הרשמתו של הנוסע לחופשה, מביע הנוסע את הסכמתו לכל התנאים וההגבלות המפורטים לעיל, אשר מהווים תנאי להזמנתו ו/או להשתתפותו בחופשה וכן מביע את סמכותו להסכים להם ואת הסכמתו להם גם בשם כל משתתף/ים עבורו/ם ביצע את ההזמנה הנ"ל או הזמנה נוספת. לא תתקבל כל טענה של נוסע, כי לא קרא את התנאים המופיעים בחוברת המארגנים או באתר החברה אריאל א. תיירות בע"מ, בה מפורסם המוצר שנרכש על ידי הנוסע ו/או, כי לא הופנתה תשומת ליבו לתנאים ולמידע, קודם עריכת הזמנתו. לא תתקבל כנגד המארגנים כל טענה מטעם סוכן, אשר לא העביר לנוסע חוברת זו או אתר החברה אריאל א. תיירות בע"מ ו/או לא הביא לידיעת הנוסע את תוכן חוברת זו על תנאיה או באתר החברה אריאל א. תיירות בע"מ.


סוכן/לקוח יקר! דע, כי מחובתך להביא תנאים אלו לידיעת הנוסע! לא תשמע טענת סוכן ו/או נוסע כנגד אי ידיעת התנאים ו/או כנגד התקיים האמור בהם, בדיעבד.

 

!חופשה בקליק - הזמן כעת
שלחו פרטים לקבלת הצעה
קטגוריה
ת. יציאה
מספר לילות
מספר מבוגרים
מספר ילדים
שם
טלפון
דואר אלקטרוני
הערות
קבלו את הדילים
החמים שלנו ישירות אליכם